+38 (044) 451-85-57

+38 (067) 451-85-57

+38 (066) 451-85-57

04060, м.Київ,

вул. М.Берлінського 9, поверх 7

Гарантія якості послуг охорони

Усі послуги мають чотири спільні характеристики, які відрізняють їх від товару, а саме:

1. Невловимість, невідчутність або нематеріальний характер послуг.

Це означає, що їх не можна торкатися, тримати, пакувати, транспортувати або вивчати до моменту їх придбання. Невідчутність послуг викликає проблеми як у споживачів, так і у продавців послуг. Покупцеві важко розібратись та оцінити, що продається до моменту придбання послуги, а іноді навіть після одержання послуги.

Одночасно невідчутність послуг ускладнює управлінську діяльність продавця послуг.

У охоронних підприємств виникає дві проблеми:

- складно презентувати клієнтові свій товар;

- ще складніше пояснити клієнтам, чому вони платять різну ціну за цей товар.

Підприємство може лише описати переваги придбання даної послуги, а послуги як такі, можна оцінити лише після їх одержання.

2. Невід'ємність процесів виробництва та споживання послуг. Послуги не можна виробляти про запас та зберігати. Надати послугу можна лише тоді, коли надходить замовлення від клієнта. Це є основною характерною ознакою відмінності послуги від товару.

3. Неоднорідність (непостійність, мінливість) якості обслуговування є неминучим наслідком одночасності виробництва та споживання послуг.

Якість послуги істотно залежить від того, хто, де, коли і в яких умовах її пропонує. Так, наприклад, в одному підприємстві рівень сервісу є значно вищим, аніж в іншому, розташованому поряд; один службовець при обслуговуванні виявляє ввічливість та доброзичливість, тоді як інший — грубість та байдужість. Навіть один і той самий службовець протягом робочого дня надає послуги по-різному, з різною функціональною якістю.

Причинами цієї мінливості можуть бути:

- низький рівень кваліфікації працівників, їхня недосвідченість, особливості характеру;

- недосконалість організації комунікацій, що обмежує надходження інформації;

- відсутність належного контролю за якістю роботи персоналу;

- унікальність кожного окремого споживача, що зумовлює високий ступінь індивідуалізації послуги відповідно до його побажань.

Інше досить важливе джерело мінливості якості надання послуг - покупець як такий, його унікальність, що пояснює високий ступінь індивідуалізації послуг залежно від побажань споживача, унеможливлює масовість виробництва багатьох послуг. Водночас це породжує проблему щодо управління поведінкою споживачів та дослідження поведінкових факторів у процесі роботи з клієнтами. Для зниження мінливості функціональної якості послуг розроблені стандарти обслуговування (комплекс обов'язкових щодо виконання правил обслуговування клієнтів, які повинні гарантувати встановлений рівень якості всіх операцій. Стандарт обслуговування визначає формальні критерії, за якими оцінюється якісний рівень обслуговування клієнтів та діяльності будь-якого співробітника).

4. Нездатність послуг до зберігання. Унеможливлення зберігання послуги в умовах постійного попиту не є складною проблемою, оскільки завжди можна належним чином укомплектувати організацію. Але, якщо попит різко коливається, виникають серйозні проблеми. Нездатність послуг до зберігання потребує розробки стратегії, що забезпечуватиме оптимальне співвідношення попиту та пропозиції послуг.

Вказані характерні відмінні особливості надання послуг охорони перетворюють управління операціями в цій сфері на більш складну справу, ніж в промисловості та в інших галузях народного господарства, з точки зору забезпечення ефективності механізму ціноутворення й визначають специфіку управління та застосування маркетингу в даній сфері.

Постійно аналізуючи власну діяльність та відслідковуючи ті процеси в галузі охорони, які відбуваються в Україні, вивчаючи міжнародний досвід, СП «Макрохем - Україна» з власної ініціативи взяло на себе зобов’язання дотримуватись міжнародних стандартів в системі управління підприємством. На виконання вказаного рішення на підприємстві було розроблено та впроваджено систему менеджменту якості згідно з міжнародним стандартом ISO 9001:2008, що дало змогу, після успішно пройденого сертифікаційного аудиту отримати міжнародний сертифікат якості в сфері надання комплексу послуг з охорони об’єктів державної та іншої власності, громадян, монтажу наладці та обслуговуванні засобів і систем охоронної та пожежної сигналізації.

Правильність прийнятого рішення, щодо підвищення якості послуг та обраного нами напрямку постійного розвитку відповідно до міжнародних стандартів вже три роки підряд підтверджується Торгово-промисловою палатою України, Міжнародною торговою палатою, Міжнародним економічним рейтингом «Ліга кращих», Національним бізнес рейтингом «Лідер галузі» де підприємство стабільно займає лідируючі позиції за основним видом діяльності – «Проведення розслідувань та забезпечення безпеки»

Гарантія якості послуг

Наші замовники